Kompetensen är träningsbar!

Frågan är bara hur?
 
"Vi är kompetenta när vi använder våra kunskaper, talanger, erfarenheter och färdigheter på ett ändamålsenligt sätt i vår vardag"
 

 
Artikel i enterprise Magazine!

Genom Kommunikationsträning, Ledarträning, Motivationsträning, Beteendeträning och Tanketräning utvecklar vi de personliga färdigheterna.

 
Kommunikationsträning På dessa träningspass vässar du alla dina kommunikationskanaler. Du får verktygen som hjälper dig att använda språket effektivare genom ordval som mottagaren förstår, frågor som hjälper dig till ökad förståelse av den du kommunicerar med. I träningen får du också möjlighet att bättre välja tillstånd som hjälper dig att ”sälja” dig själv och din idé.

Ledarträning Under ledarträningen får du träningstekniker som hjälper dig att behålla kraft och fokus. Du får en modell som bidrar till att stärka din egen integritet och personlighet. Du får också pröva olika inspirationsverktyg. Du lär dig en strategi för resultatskapande kommunikation och en modell för kraftfull påverkan i grupp. Du lär dig också en strategi för att integrera vision och mål hos individer samt processer för att skapa ökat engagemang.

Motivationsträning Med hjälp av motivationsträningen ökar din förmåga att tydliggöra och lättare se målen och därmed lättare komma till önskvärt resultat. Du får också möjlighet att hitta din egen motivationsstrategi så att du kan tillämpa den när du behöver den.  Motivationsträningen innebär också att du bättre förstår vikten av ta med dig tillfredsställelsen och glädjen i att uppnå viktiga steg på vägen mot slutmålet.

Beteendeträning Med beteendeträning får du lättare att komma till önskat resultat. Träningspassen gör att du får utforska och använda dig av dina lyckade strategier, lära dig principer för att skapa nya vanor i form av ändrade sätt att agera på. Beteendeträning gör att du oftare går utanför trygghetszonen och gör saker annorlunda, vilket gör dig mer benägen att våga mer och utvecklas. Genom träningen får du också verktyg som hjälper dig att prestera med större känsla av mening och tydligare intention.

Tanketräning Under dessa träningspass får du verktyg som hjälper dig att skapa nya och bättre idéer, bättre styra din uppmärksamhet och därmed bli effektivare och mer fokuserad, använda minnestekniker som bidrar till minskad stress och ökat självförtroende, och modeller som hjälper dig till kraftfullare reflektion och därmed till bättre beslutsförmåga i vardagen.

 
Form  
Vi kommer till ditt företag valfritt antal tillfällen á 1,5 timme och de får med sig övningar som de kan upprepa kontinuerligt med sig själva eller i grupp. Ramen för träningen är att utveckla individen och teamets förmågor  och träningspassen är formade utifrån detta.  Fördelen med denna form av träning är att det är flexibelt, lättillgängligt och utformat utifrån era behov och mål.          

Se alla Träningspassen!