Meta-Coaching

Känner du igen dig?!

Vad vill jag göra?

Vad är det som gör att jag aldrig kommer igång?

Gör jag rätt saker?

Hur ska jag bäst använda min tid?

Det är stressigt just nu!

Vilken balans vill jag ha?

Jag skulle vilja skratta oftare!

Det blir mycket missförstånd!

Vad är det som gör att jag är så trött?

Hur ska jag göra för att leva i nuet?

Kompus Meta-Coacher använder sin kompetens och sina verktyg för att hitta utmaningar på rätt nivå som är byggande för dig.
Resultat efter coachingsamtal; Jag vill, Jag vågar, Jag duger, Jag kan!
Dessutom vet du vilket som är ditt bästa sätt att göra det på.

Kompus modellen baseras också på ett synsätt utifrån fyra nyckelbegrepp, där vi utgår från att varje unik människa har ansvar för sin ständigt pågående utveckling, med inre motivation och glädje som drivkraft.

NYCKELBEGREPP:

- Unik individ
- Medvetenhet
- Egenansvar
- Utveckling
- Inre motivation
- Glädje

Unik individ

Att människor är olika och lär sig på olika sätt är inget nytt, men i de flesta fall världen över ges undervisning med metoder som förutsätter att vi alla lär oss på samma sätt. BoxUnique pedagogiska modell arbetar alltid ur individperspektiv och förstärker den unika individens förmågor. Individen jämför sin utveckling endast med sig själv utifrån sina egna satta mål. Olikhet, mångfald och flera alternativ är en styrka och ger utveckling. 

Medvetenhet Individens medvetenhet om hur den kan styra sina tankar och sitt beteende är en förutsättning för maximal utveckling. BoxUnique pedagogiska modellvisar på alternativ som medvetandegör individen om sin situation och hur den kan påverka sin framtid. 

Egenansvar

Kompus pedagogiska modell utgår från att lärandet är en aktiv process och att egenansvar är en förutsättning för utveckling och lärande. Den unika individen måste aktivt ta ansvar för sina handlingar och vara ständigt närvarande i sina tankar.

Utveckling och inre motivation

Kompus pedagogiska modell utgår från utvecklingstanken som förhåller sig från nu och framåt. Genom att den unika individen skapar sin framtid, har tydliga mål och ser dessa i sin helhet generar det en inre motivation som optimerar lärandet och individens utveckling.

Glädje

Den unika individens lärande och utveckling står i direkt proportion till hur lustfyllt lärandet är. Kompus pedagogiska modell ger individen förutsättningar att hitta denna glädje.


Läs mer om Kompus Coacher!

Kompus

Tel: 08-500 87 456
E-post: info@kompus.se

 

Läs mer...


Carina Juserius

Tel:0708-228686
E-post: carina.juserius@kompus.se

 

cv_carina

Läs mer...


Helene Nordgren

Tel: 0704-132777
E-post: helene.nordgren@kompus.se

 

Läs mer...