Coachingutbildning

Meta-Coachprogrammet är unikt i sin omfattning och skiljer sig från andra coaching utbildningar bland annat genom att intergrera tre nyckelområden för en framgångsrik karriär som coach.

Du själv som coach - för personlig utveckling och själv förverkligande
Dina coachingkompetenser - för att lära dig avancerade och testade färdigheter
Din coachingverksamhet - för hållbar finansiell succé

Kompus AB kan i dag erbjuda Modul 1 och Modul 2 i egen regi och arrangerade även under 2009 och 2010 Modul 3 Coaching Mastery i Stockholm. Under 2013 och 2014 går Modul 3 bl a i Oslo och Kenya.

Läs mer på www.meta.coaching.org

Vägen till att bli en Internationellt Certifierad Meta Coach.

Modul 1 - Coaching Essentials. Tre dagar                                                        

 - Det här tredagars programmet introducerar deltagaren i de grundläggande tekniker och förhållningssätt inom NLP och Coaching.

- Utbildningen kan tas som en separat utbildning i kommunikation eller som ett Steg 1 i det Iternationella Meta-Coach programmet.


Modul 2 - Coaching Genius Tre-Fyra dagar                                                             

Modul 3 - Coaching Mastery (ACMC) Åtta dagar någonstans i världen.

Läs mer på www.meta-coaching.se

Meta-Coach Utbildningen

www.neuro-semantics.se

certifiering