Värdegrund

Vi på vet att medarbetaren är företagets viktigaste resurs. Tillsammans med våra metoder och vår specifika kompetens  underhåller och utvecklar ni  ledares och medarbetares kompetens  för att skapa en attraktiv arbetsplats.

Vi menar att vi är kompetenta är när vi använder våra erfarenheter, vår kunskap våra tankar, vår motivation, våra beteenden, vårt sätt att kommunicera och leda, på ett ändamålsenligt sätt i vår vardag”

Den nya generationens arbetskraft kommer med krav och efterfrågar ett aktivt ledarskap. Med ledarträning och medarbetarträning möjliggörs ett ledarskap som stimulerar det  personliga ledarskapet, samtidigt som det skapar framtidens motiverande medarbetare som når resultat.

Kompus står för Långsiktighet, kontinuitet, tillgänglighet, stabilitet och flexibilitet.

Kompus kan erbjuda Coaching Utbildning och Träning inom tre olika områden.

• Kompus Kompetensträning- kontinuerliga träningspass

• Kompus som Samarbetspartner inom HR

• Kompus som Certifieringsföretag

 
Träning

Vi arrangerar Träningsdagar och kortare träningspass kontinuerligt under hela året.

Kompetenshöjande Träningar som är tillgängliga för både individer och företag.

 Varje pass är ett fristående träningstillfälle.

Under varje enskild Träning utvecklar individerna sina förmågor att Tänka,  Påverka,

Motivera, Agera och Leda  med syfte att skapa resultat direkt.

Vi arrangerar både öppna träningar och interna ute på företag.


Certifieringsföretag

Vi kan erbjuda certifikat inom olika internationella certifieringsorgan.

• Metacoaching

• NLP Diploma; NLP Idrott, NLP Pedagogik

• NLP Practitioner och NLP Master Practitioner

• Träningsläger för ungdomar

Se mer information under tränarnas kompetens.

Samarbetspartners inom HR

Vi organiserar, planerar och utför kompetensutvecklingsprogram för mindre och medelstora företag.

• Kompetenshöjande program för hela företaget

• Coachingprocesser

• Utbildning inom Ledarskap och Kommunikation

• Interna kompetensträningspass