Målgrupp

Tid & datum

 • 3 dagar modul 1
 • 3 dagar modul 2
 • 10-12 maj 2016
 • 13-15 maj  2016

Tränare

 • Michael Hall

Innehåll

 • Modeller
 • Tekniker
 • Föreläsningar

Plats

 • Saturnus Slussen, Stockholm Sweden

 

Ladda ner inbjudan

Första gången i Sverige

Kompus AB i samarbete med Neuro-Semantics Foundations erbjuder nu en utbildning i Grupp-och Teamcoaching med L.Michael Hall den 10-15 maj 2016.

Av en enkel anledning – Det finns en ofantlig potential i grupper!

Träningen vänder sig till:

Coacher som vill erbjuda mer

Utveckla dina färdigheter och bli en efterfrågad grupp och Teamcoach. Marknaden ökar i Sverige för coacher som är erfarna och kompetenta att hantera och utveckla olika arbetsgrupper till effektiva team. Du som redan är coach och har grunderna i coaching kan här utöka din verktygslåda. Läs mer...

Projektledare som vill bli vassare

En projektgrupps framgång beror på gruppmedlemmarnas driv, engagemang, målfokus och samarbetsförmåga i kombination med ledarskapet och organisationens struktur. Utbildningen Team och gruppcoaching ger dig ett bredare register att hantera den dynamiska processen som pågår i en grupp. Du blir vassare att hålla energin uppe i grupper under långa processer. Läs mer...

Utbildare som vill göra det möjligt

Som utbildare vet du att resultatet av din insats är beroende av gruppen. Det råder höga krav på flexibilitet och snabba perspektivbyten i individanpassad utbildning samtidigt som du leder en dynamisk grupp. Träna upp dina färdigheter att skapa ett lärande klimat som gör det möjligt för hela gruppen att nå resultat. Läs mer...

Ledare som vill bli mer uthålliga

Det krävs mycket av ledare och ännu mer av en framgångsrik ledare. Många gånger förväxlas åsikter med feedback vilket skapar frustration istället för utveckling. När du har en konsekvent och uthållig strategi för att möta olika grupper bibehåller du ditt eget driv. Bli bättre på att motivera en hel grupp och ta fram teamets hela potential. Läs mer...

Utbildningen

Inom företagsvärlden är en stark framgångsfaktor hur effektivt olika team och arbetsgrupper samverkar. Alla företag består av grupper och lönsamheten är beroende av hur effektivt grupperna formas. Vanligt att resultaten försämras av dysfunktionella team och ledare som inte hanterar detta och inte uppnår effektivitet. Många ledare saknar kunskap om hur möten ska ledas, hur man inspirerar olika personer i en grupp, hur koordinera olika aktiviteter, och få det bästa av alla som deltar i mötet.

Kompetensen att uppnå detta är träningsbar och inkluderar förmågorna aktivt lyssnande till en hel grupp, supporta hela gruppen, utforskande frågetekniker, ge klar och effektiv feedback, ta emot och förstå feedback, förmåga att påverka tillstånd hos individer och hela gruppen, sätta ramar och styra gruppen och komma till avslut.

Basen i utbildningen är den senaste forskningen inom beteendevetenskap och ledarskap. Människor är komplexa och dynamiska varelser vilket kan skapa motstånd i samarbeten och grupper. Genom stor kunskap om hur människor fungerar skapas bättre förutsättningar för att nå resultat.

Innehåll

 • Del 1 Tre dagar som fokuserar på Gruppdynamik, hur grupper fungerar, balans mellan uppgiftsfokus och  personfokus, följa processen från grupp till arbetsgrupp till ett team, konflikthantering, dysfunktionella grupper, utmana och inspirera  olika personerna i en grupp. Deltagarna får en mängd upplevelsebaserad träning genom att praktisera sina färdigheter i olika gruppsammansättningar.

 • Del 2 Tre dagar verklighetstrogna demonstrationer av Teamcoaching med benchmarking. Du som deltagare kommer att ha olika uppgifter. Dels ha en roll i en grupp och agera för att utmana coachen. Dels se en praktiskt tillämpning av Benchmarkingsystemet för färdigheter inom Teamcoaching. Dels tillsammans med gruppen lyssna och ställa frågor om processen.
  Ett dynamiskt lärande!

Resultat

Deltagarna kan leda olika grupper så att alla tänker tillsammans lär av varandra, fattar gemensamma beslut och agerar tillsammans.

En vältränad ledare koordinerar smidigt olika insatser som krävs, är precis och klar i sin kommunikation, skapar större kreativitet och uppfinningsrikedom i gruppen, medverkar till ökat ansvarstagande hos alla i gruppen, skapar snabbt samverkande grupper.

Arbetsform

Utbildningen som är internationell sker på engelska med möjlighet att göra en del av träningen på sitt eget språk.

Tiderna under dagen är 09.00 – 18.00 under 6 dagar.

Kaffe och lunch ingår i priset under dagarna.

En Manual för Teamcoaching ingår.

Förkunskaper

Rekommenderat att du som deltagare har grunder i ledarskap/projektledarskap, utbildning eller coaching så du bättre kan tillgodogöra dig utbildningens innehåll. Fördelar att känna till NLP:s Kommunikationsmodell, Coachande Ledarskap.

Du kan också läsa in litteratur ex, Michael Halls ”Group and Team Coaching”.

Förkunskaper som krävs för att vid detta tillfälle bli Internationellt certifierad Teamcoach är att du tidigare är certifierad metacoach enligt ISNS. Alla övriga deltagare erhåller ett diplom.

Tränare

L.Michael Hall som är grundare av Neuro- Semantics och Meta-coach foundation reser världen runt och tränar människor i ledarskap och coaching. Han utbildar framgångsrikt i alla världsdelar och har fram till idag tränat tusentals grupper. Han har skrivit ett 70 tal böcker och har en gedigen kunskap inom beteendevetenskap.

L.Michael Hall är doktor i Cognitive-Behavioral Psychology vid Union Institute University Cincinnati, Ohio. Han har även en Master i Clinical Counseling and Psychology vid Regis University i Denver Colorado och en Bachelors of Science i Management of Human Resources.

För mer information om Michael Hall :

www.neurosemantics.com

 

Plats

Saturnus Konferens Hornsgatan 15 Stockholm Sweden, www.saturnuskonferens.se

Kostnad

27 000:- exkl moms.                        

10 % betalas vid bokningstillfället och räknas som bokad plats!

100 % betalas senast 31 mars.

Early Bird

innebär 10% reducering av priset när du betalar hela summan innan 30 nov!

Välkomna med Anmälan till info@kompus.se med

Namn
Företag
Mailadress
Telefonnummer
Önskemål om kost
Bakgrundserfarenhet

Bankgiro 5275-0718 Swedbank
Kompus Kompetensträning AB

Information

Helene Nordgren helene.nordgren@kompus.se +4670 4132777
Carina Juserius carina.juserius@kompus.se +46708228686
Pia Johansson pia.johansson@avieto.eu +46708916301