Träning av de avgörande färdigheterna som för grupper framåt.

Kompus AB erbjuder nu en tre dagars träning i Grupp-och Teamcoaching12-14 oktober 2018

Av en enkel anledning – Det finns en ofantlig potential i grupper!

Träningen vänder sig till:

Dig som aktivt vill träna upp dina färdigheter i verklighetstrogna situationer i en grupp. Du som vill få relevant feedback utifrån ett unikt benchmarkingsystem,

Coach

Utveckla dina färdigheter och bli en efterfrågad grupp och Teamcoach. Marknaden ökar i Sverige för coacher som är erfarna och kompetenta att hantera och utveckla olika arbetsgrupper till effektiva team. Du som redan är coach och har grunderna i coaching kan här utöka din verktygslåda.

Projektledare

En projektgrupps framgång beror på gruppmedlemmarnas driv, engagemang, målfokus och samarbetsförmåga i kombination med ledarskapet och organisationens struktur. Träningen av färdigheterna att leda Team och grupper ger dig ett bredare register att hantera de dynamiska processerna som pågår i en grupp. Du blir vassare att hålla energin uppe i grupper under långa processer.

Utbildare

Som utbildare vet du att resultatet av din insats är beroende av gruppen. Det råder höga krav på flexibilitet och snabba perspektivbyten i individanpassad utbildning samtidigt som du leder en dynamisk grupp. Träna upp dina färdigheter att skapa ett lärande klimat som gör det möjligt för hela gruppen att nå resultat.

Ledare

Det krävs mycket när man skaleda grupper. Många gånger förväxlas åsikter med feedback vilket skapar frustration istället för utveckling. När du har en konsekvent och uthållig strategi för att möta olika grupper bibehåller du ditt eget driv. Bli bättre på att motivera en hel grupp och ta fram teamets hela potential.

Träningen

En stark framgångsfaktor inom olikaorganisationer är hur effektivt olika team och arbetsgrupper samverkar. Alla organisationer består av grupper och lönsamheten är beroende av hur olika arbets grupper formas och utvecklas. Vanligt att resultaten försämras av dysfunktionella team och ledare som inte hanterar detta och inte uppnår effektivitet. Många ledare saknar kunskap om hur möten ska ledas, hur man inspirerar olika personer i en grupp, hur koordinera olika aktiviteter, och få det bästa av alla som deltar.Den kompetensen är träningsbar och inkluderar färdigheterna aktivt lyssnande till en hel grupp, supporta hela gruppen, utforskande frågetekniker, ge klar och effektiv feedback, ta emot och förstå feedback, förmåga att påverka tillstånd hos individer och hela gruppen, sätta ramar och styra gruppen och komma till avslut.

Träningen grundar sig på den senaste forskningen inom beteendevetenskap och ledarskap. Vi människor är komplexa och dynamiska varelser vilket kan skapa motstånd i samarbeten och grupper. Genom stor kunskap om hur människor fungerar och hur grupper fungerar skapas bättre förutsättningar för att nå resultat.

Innehåll

Våra mänskliga förutsättningar när det gäller kommunikation och samarbeten.

Hur vi beter oss när vi går in i grupper.

Gruppers olika processer

Färdighetsträning med feedback utifrån ett Benchmarkinggsystem som mäter nivån på nio olika färdigheter, Deltagarna får en mängd upplevelsebaserad träning genom att praktisera sina färdigheter i olika gruppsammansättningar. verklighetstrogna demonstrationer av Teamcoaching med benchmarking. Du som deltagare kommer att ha olika uppgifter. Dels ha en roll i en grupp och agera för att utmana coachen. Dels se en praktiskt tillämpning av Benchmarkingsystemet för färdigheter inom Teamcoaching. Dels tillsammans med gruppen lyssna och ställa frågor om processen. Ett dynamiskt lärande!

Resultat

Deltagarna tar med sig insikter om de parametrar som påverkar i grupper och har testat beteende som hjäper till att föra en grupp närmare det önskade resultatet att samspela, lära av varandra, fatta gemensamma beslut och agera utifrån de besluten.

Genom den upplevelsebaserade träningen så får daltagarna också insikt i sina styrkor och det som behöver tränas mer.

En vältränad ledare koordinerar smidigt olika insatser som krävs, är precis och klar i sin kommunikation, skapar större kreativitet och uppfinningsrikedom i gruppen, medverkar till ökat ansvarstagande hos alla i gruppen, skapar snabbt samverkande grupper.

Arbetsform

Träningen varvar teori, reflektioner och praktiskaövningar. Alla deltagare deltat med sina olika upplevelser och erfarenheter. Träningens tyngdpunkt och högsta värde är den specifika feedback varje deltagare får regelbundet på en beteendenivå.

Tiderna under dagen är 09.00 – 18.00 under 3 dagar.

Träningsuppgifter som följs upp av tränarna regelbundet.

Kaffe och lunch ingår i priset under dagarna.

En bok om Teamcoaching ingår.

Förkunskaper

Förkunskaper kan vara. Coachträning, coachande ledarskap, pedagogik, projektledning, tränare, teamledare,

Utbidlningen kan ses som ett första steg till att bli en internationell cetifierad Team coach enligt ISNS. Internatonella Nerosemantics

Förkunskaper som krävs för att vid detta tillfälle bli Internationellt certifierad Teamcoach är att du tidigare är certifierad Metacoach enligt ISNS. Alla övriga deltagare erhåller ett diplom.

Tränare

Plats

Kostnad                      

10 % betalas vid bokningstillfället och räknas som bokad plats!

100 % betalas senast 31 maj.

Early Bird

innebär 10% reducering av priset när du betalar hela summan innan augusti !

Välkomna med anmälan till

info@kompus.se