Helene Nordgren

Tel: 0704-132777
E-post: helene.nordgren@kompus.se

 

Helene Nordgren

Coachen och Tränaren

När Helene Nordgren arbetar med företag , team och individer så bidrar hon till att det sker individanpassad utveckling genom sin pedagogiska förmåga, ledaregenskaper och målfokusering.Hon tillför ett metaperspektiv genom kraftfulla frågeställningar, medvetandehöjande övningar och coachande förhållningssätt.Helene Nordgren använder de senaste metoderna inom området personlig utveckling och tar ansvar för att processen genomförs utifrån kundens önskemål.Klimatet som råder initieras av förhållningssättet att växande och utveckling är en naturlig kraft i varje människa.

Personlig Coach

Helenes coachingstil genomsyras av seriös lättsamhet. Hennes förmåga att upptäcka mönster och vara närvarande med den coachade har genom åren bidragit till att kunderna fått med sig många nyttiga nya sätt att tänka och handla. Strukturen som styr processen är väl beprövad under många år och tillför en ram som skapar trygghet för den coachade.

Teamcoach

När Helene Nordgren coachar  team använder hon sig av sin kompetens att läsa in gruppen , lyssna till allt som sägs, supporta varje individ genom att tydliggöra personernas sätt att vara och tänka. Hon bidrar även med förklaringsmodeller om teamets inverkan och bred kunskap om hur människor fungerar. Hennes metod att modellera varje teammedlem skapar en kraftfull teamkänsla som fåreffekt i vardagen.Helene har en förmåga att skapa nyfikenhet och fokusering genom att agera oförutsägbart och varmt drivande. 

Programutvecklare och Processkapare

Företag  som anlitar Helene Nordgren när det gäller att skapa kompetens- och utvecklingsprogramfår hjälp med att välja processer som skapar resultat på sikt. Hennes erfarenhet av att individanpassa insatserna och samtidigt hålls  gruppens och organisationens mål  i fokus leder till att programmenblir effektiva. Genom åren har Helene skapat kortare processer, personliga utvecklingsprogram och hela insatser för personalgrupper upp emot 500 personer.Helene bidrar här med sin organisations och planeringsförmåga. Hon tillför det beteendevetenskapliga och pedagogiska perspektivet.

Meriter

Gymnastikdirektör GIH
Biträdande rektorsutbildning
Certifierad Mental training Councellor
Certifierad Framsikts Teamutvecklare
personal- team- och ledarskapsutveckling ledarhögskolan örebro
Master practitioner inom NLP
Certifierad NLP Trainer
Certifierad Meta-Coach

Utbildningar

Coachande samtal
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner

rekommendationer

Kompus

Tel: 08-500 87 456
E-post: info@kompus.se

 

Läs mer...


Carina Juserius

Tel:0708-228686
E-post: carina.juserius@kompus.se

 

cv_carina

Läs mer...


Helene Nordgren

Tel: 0704-132777
E-post: helene.nordgren@kompus.se

 

Läs mer...