Kompus

 

Helene Nordgren & Carina Juserius

Coach och utbildare med licens att främja framgång! Tillsammans med Kompus Coacher får vi hjälp att konkretisera hur vi kan utveckla vår kompetens med avstamp i självkänsla och självförtroende. " coachens främsta uppgift är att hjälpa människor att stärka självkänslan och öka självförtroendet för att våga fatta besluten som leder till önskat resultat. Varje coaching ska också ge energi, ett positivt tillstånd och förnyad handlingskraft. När du lämnar din coach ska din tanke, känsla och handling verka för dig i samma riktning - det är då det händer!"

Kompus

Tel: 08-500 87 456
E-post: info@kompus.se

 

Läs mer...


Carina Juserius

Tel:0708-228686
E-post: carina.juserius@kompus.se

 

cv_carina

Läs mer...


Helene Nordgren

Tel: 0704-132777
E-post: helene.nordgren@kompus.se

 

Läs mer...