Kompetensen är träningsbar!

Frågan är bara hur?
 
"Vi är kompetenta när vi använder våra kunskaper, talanger, erfarenheter och färdigheter på ett ändamålsenligt sätt i vår vardag"
 

 
Artikel i enterprise Magazine!

Precis som vi sticker ut och springer i skogen, spelar fotboll eller går till gymmet för att träna våra kroppar, tycker vi att det är viktigt att träna våra inre förmågor. Det hjälper oss bland annat att hålla igång minnet, motivera oss, öka vår förmåga till förståelse för andra och hantera stress.

Inom idrotten tränar en 80% och spelar match 20% av tiden, men hur ser det ut i arbetslivet? Dagligen ställs vi inför skarpa lägen där krav och resultat kräver arbetssituationen. Möjligheter till utveckling läggs åt sidan och istället får brådskande ”to do’s” styra. Nya vanor, beteenden och utvecklad kompetens kräver träning och åter träning. 

Vår träning innehåller övningar, reflektioner, modeller och metoder som har till syfte att utveckla dina förmågor. T.ex din förmåga att kommunicera, leda dig själv och andra, öka din motivation och vässa din tankeförmåga.

Från och med i januari 2019 erbjuds effektiva kompetensträning på Varma Kök Skillingbyholm Järna.                                                                                                                                                                                                                                                                       Passet är 90 min långt och du tränar medans du fikar. Kompetensträningen är ett samarbete mellan                                                                                        Kompus Kompetensträning , Carlbom&Daver och Varma Sverige. 

Precis som när du tränar på gym kommer du att kunna betala för ”dropinpass” eller köpa ett terminskort.  

Se alla Träningspassen under Januari!

Mån 14 Januari 

Motivationsträning

- Drivkraft

När våra personliga grundläggande behov tillgodoses så kommer vi igång.

Här tränar du på att komma igång med det du vill göra!

Motivation

Motivationen tränar vi eftersom man ofta inte vet hur man motiverar sig själv. Ibland kan man känna att man tappat sugen och ofta skjuter upp saker fast de är viktiga och behöver utföra

 

Mån 21 januari

Kommunikationsträning

 - Kommunikationsstilar

En person som lätt når fram till olika människor är flexibel i sitt sätt att kommunicera.

Här tränar du på att bli mer flexibel i ditt sätt att uttrycka dig!

 

Kommunikation

I samspelet med andra människor behöver du träna på din förmåga att bättre förstå den du kommunicerar med och ha verktyg som gör att du når fram med ditt budskap.

 

Mån 28 januari

Tanketräning

- Fokus

Genom Mental träning ökar vi våra möjligheter att uppnå resultat.

Här Tränar du din förmåga att fokusera!

 

Tanketräning

Tanketräning, handlar om att hantera stora informationsmängder för att undvika stress, att öka sin förmåga att minnas, att öka sin fokus och koncentration, att komma på nya idéer och tänka nytt.

 

Mån 5 februari

Ledarträning

- Att leda sig själv

De ledare som tränar sitt personliga Ledarskap når lättare resultat med andra.

Här tränar du på att bli tydlig i din roll!

 

Ledarskapsträning

Ledarträning handlar både om att leda sig själv och att leda andra. Där ingår begrepp som integritet, tydlig kommunikation, samspel samt styra mot resultat.

 

Träning för ditt Företag!

Under våren har du även möjlighet att få en kostnadsfri Teaser under Lunchen!                                                                                                                            Du står för lunchen och vi står för träningen. Passet är 20-30 min långt och du tränar medan du äter..  

Skulle du vilja att vi kommer till din arbetsplats och håller liknande träningspass - hör gärna av dig till oss. Vi har utvecklat 20 olika träningspass, inom områdena; Kommunikationsträning, Ledarträning, Motivationsträning, Beteendeträning och Tanketräningdär vi  utvecklar de personliga färdigheterna.  

Vi kommer till ditt företag valfritt antal tillfällen á 1,5 timme och de får med sig övningar som de kan upprepa kontinuerligt med sig själva eller i grupp. Ramen för träningen är att utveckla individen och teamets förmågor  och träningspassen är formade utifrån detta.  Fördelen med denna form av träning är att det är flexibelt, lättillgängligt och utformat utifrån era behov och mål

 

Läs mer om de olika Träningsområdena; 

• Kommunikationsträning

På dessa träningspass vässar du alla dina kommunikationskanaler. Du får verktygen som hjälper dig att använda språket effektivare genom ordval som mottagaren förstår, frågor som hjälper dig till ökad förståelse av den du kommunicerar med. I träningen får du också möjlighet att bättre välja tillstånd som hjälper dig att ”sälja” dig själv och din idé.

• Ledarskapsträning

Under ledarträningen får du träningstekniker som hjälper dig att behålla kraft och fokus. Du får en modell som bidrar till att stärka din egen integritet och personlighet. Du får också pröva olika inspirationsverktyg. Du lär dig en strategi för resultatskapande kommunikation och en modell för kraftfull påverkan i grupp. Du lär dig också en strategi för att integrera vision och mål hos individer samt processer för att skapa ökat engagemang.

• Motivationsträning

Med hjälp av motivationsträningen ökar din förmåga att tydliggöra och lättare se målen och därmed lättare komma till önskvärt resultat. Du får också möjlighet att hitta din egen motivationsstrategi så att du kan tillämpa den när du behöver den.  Motivationsträningen innebär också att du bättre förstår vikten av ta med dig tillfredsställelsen och glädjen i att uppnå viktiga steg på vägen mot slutmålet.

• Beteendeträning

Med beteendeträning får du lättare att komma till önskat resultat. Träningspassen gör att du får utforska och använda dig av dina lyckade strategier, lära dig principer för att skapa nya vanor i form av ändrade sätt att agera på. Beteendeträning gör att du oftare går utanför trygghetszonen och gör saker annorlunda, vilket gör dig mer benägen att våga mer och utvecklas. Genom träningen får du också verktyg som hjälper dig att prestera med större känsla av mening och tydligare intention.

• Tanketräning

Tanketräning Under dessa träningspass får du verktyg som hjälper dig att skapa nya och bättre idéer, bättre styra din uppmärksamhet och därmed bli effektivare och mer fokuserad, använda minnestekniker som bidrar till minskad stress och ökat självförtroende, och modeller som hjälper dig till kraftfullare reflektion och därmed till bättre beslutsförmåga i vardagen.

 

Välkomna att prova!!