NLP / NS Utbildning

NLP / NS Utbildning med Kompus AB Coaching- och utbildningsföretaget med kärnan i den personliga utvecklingen

Kompus genomför certifieringsutbildningar inom NLP/ NS med speciella kärnvärden:

Uppgraderat innehåll med NeuroSematics. Meta States som förhöjer effekten.
Kombinerade utbildningsvägar som ger valmöjligheter för deltagaren.
Betoningen av träning för att uppnå resultat och därför får du som deltagare tillgång till regelbunden NLP träning på Kompetenstrappan
Medlemskap i ISNS som bedriver verksamhet i Sverige och organiserar ett aktivt nätverk.
Tränarstaben som ger individuell feedback
 

Tränarverksamheten präglas av ett coachande förhållningssätt med pedagogiska utbildare och coacher.

Det innebär jämn och hållbar kvalitet som leder till direkta resultat för både individer och gruppen. Under åren har många deltagare certifierats till NLP Practitioner och NLP master. Även diploma utbildningar som NLPo Idrott .NLP o Pedagogiskt ledarskap.  Coachande Samtal   Chefen som Coach,NLP Business

Du som väljer Kompus NLP certifiering får tillgång till Kompetenstrappan- mötesplatsen för personer som väljer utveckling.

Kompetenstrappan är en uppbyggd miljö och struktur som stimulerar utveckling och lärande. Träningen på ,Kompetenstrappan, kan liknas vid höghöjdsträning inom idrotten,där omständigheterna förhöjer effekten av träningen och skapar nya förutsättningar för fortsatt träning i vardagen.

Kompetenstrappan kan liknas vid en simulator där man får prova olika tekniker för att få uppleva hela sin potential. Effekten blir att deltagaren når sina individuella resultat snabbare och enklare. Utbildningsdagarnas struktur baseras på att skapa bästa möjliga tränings och utvecklingsklimat för individen både när det gäller miljö och förhållningssätt. Vi följer en modell där vi varvar tekniker, teori, reflektion och praktiska verktyg.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro Lingvistisk Programmering är en samling modeller, tekniker och förhållningssätt som skapar framgång och kraftfulla resultat.NLP:s Kommunikationsmodell beskriver på ett greppbart och tydligt sätt hur vi som individer tar in och ger ut information. Vi kommunicerar via våra sinnen. Det som blir tydligt för omgivningen är orden, språket, kroppsspråket och rösten. Alltså det vi ser och hör. I dag används NLP inom näringslivet ,idrottsvärden, försäljning, skolan och inte minst inom ledarskap. Inom coaching är NLP ett kraftfullt verktyg för att nå verkliga resultat

NeuroSemantics

Neurosemantics kompletterar och bygger vidare på NLP:s Kommunikationsmodell genom att tillföra strukturerade modeller som beskriver tänkandet i olika nivåer och förklarar hur den mening och betydelse vi ger saker och ting påverkar våra resultat. Detta sätt att se på människan som ett komplext system ger oändliga möjligheter till utveckling och förändring. NeuroSemantics handlar om att göra sina högsta och bästa meningar och visioner levande – att leva enligt dem – om att implementera sina värderingar och etik i det verkliga livet och skapa en brygga mellan vad vi vet och vad vi gör. Neurosemantics ger oss kraffulla modeller, t ex meta-states modellen med vilken vi kan navigera i och förstå vår inre verklighet av meningar och betydelser och ger oss verktyg för att förändra den.  Neuro-Semantics bygger på NLP och den kognitiva beteendevetenskapen och Maslows sjävförverkligande psykologi. Modellerna och processerna inom NeuroSemantics är verksamma när det gäller t ex självkänsla och självförtroende, negativa känslor,handlingskraft, konflikter och svåra val, destruktiva tillstånd, att fatta beslut, ta fram motivation, ändra på inlärda vanor och själv styra för att vara i energifyllda tillstånd. www.neurosemantics.com

Tränarna

Här finns några av sveriges mest kvalificerade,erfarna och engagerade Tränare och Coacher.Tränarstaben är internationellt certifierade och har spetskompetens inom olika områden.Tillsammans har de många års erfarenhet av att jobba med personlig utveckling. De är NLPTränare,Neuro sematics tränare, Mentala Tränare Coacher, Meta Coacher, ledarskapskonsulter, Utbildare och Pedagoger.

Unikt är kombinationen erfarna pedagogiska tränare och den specifikt uppbyggda mljön som stimulerar uveckling och lärande. Det innebär jämn och hållbar kvalitet som skapar verkliga resultat oavsett om vi arbetar med individer eller grupper.

Tränarstaben har erfarenhet av att

• Leda inom pedagogisk verksamhet.

• Driva komptensutvecklingsprogram inom stora företag

• Genomföra förändringar och utveckling i organisationer

• Coaching av ledare

• Coaching av ledningsgrupper

• Leda företag

• Driva ledarskapsprogram

• Utbilda i certifieringprogram

• Genomföra NLP träning

• Lära ut Mentala Träningsprogram

Vi arbetar med pedagogiska metoder som alla syftar till att få fram en persons inre resurser så att de kan omsättas i praktiken och skapa verkliga resultat.

 

Certifiering

Vi erbjuder Internationell Certifiering både inom NLP och Coaching.

Vi certifierar inom  Meta-Coach Foundation och International Society of Neuro-Semantics.

 Certifieringskrav se    www.neurosemantics.com

Kompus - Arrangör av Utbildningar och Träning inom NLP

Kompus har som syfte att sprida NLP och arrangera Utbildningar och Träning inom detta område.

Vi erbjuder NLP i fyra konkreta Steg där du kan starta på det steg som passar dig  beroende på din erfarenhet och ditt nuläge.

Steg 1 NLP Practitioner Grund  - Coaching Essentials uppgraderad med NS 

- En tre dagars introduktion till alla som vill lära sig mer om NLPs kommunikationsmodell.

Läs mer!

Steg 2 NLP Practitoner Påbyggnad - uppgraderad med NS 

- En fyra dagars påbyggnad som leder till en NLP Practitioner Certifiering.

Läs mer!

Steg 3 NLP Master Practitioner Grund - Coaching Genious upgraderad med NS 

- En Tre dagars modul där du får teorier och tekniker för att lära dig Meta-States modellen och dess olika tillämpningar. Kursen fungerar som enskild utbildning, men utgör också Grund modulen på Master Practitioner.

Läs mer!

Steg 4 NLP Master Practitioner Påbyggnad - uppgraderad med Meta States


- Ytterligare 9 dagar i 3 moduler och en sista Certifieringsmodul som tillsammans leder till ett NLP Master Practitioner Certifikat.

Läs mer!

 
Anmälan
info@kompus.se

0708-22 86 86 alt  0704-13 27 77