De certifierade Tränarna

Tränarna

Här finns några av Sveriges mest kvalificerade, erfarna och engagerade Tränare och Coacher,
Vi kvalitetssäkrar genom att anlita en specialinriktad Tränarstab som alla är Internationellt
Certifierade. Tillsammans har vi många års erfarenhet att arbeta med personlig utveckling som tränare, Mentala Coacher, Ledarskapskonsulter, Utbildare och Pedagoger . Viktigt för oss är att vi tillsammans med våra kompetenser och erfarenheter skapar RESULTAT för dig och din organisation.

Träningsdagarna präglas av ett coachande förhållningssätt med pedagogiska Tränare och coacher i en specifikt uppbyggd miljö som stimulerar utveckling och lärande. Det innebär jämn och hållbar kvalitet som skapar verkliga resultat oavsett om vi arbetar med individer eller grupper.

Tränarstaben har erfarenhet av:
• Ledarskap inom pedagogisk verksamhet.
• Driva komptensutvecklingsprogram inom stora företag
• Genomföra förändringar och utveckling i organisationer
• Individuell coaching av ledare
• Coaching av ledningsgrupper
• Företagsledning
• Driva stora ledarskapsprogram
• Utbilda i certifieringprogram
• Mentala Tränare
• Internationellt Certifierade Coacher
• Idrottsvärlden
• Tjänsteföretag
• Byggföretag

Pedagogik Teorier fakta

Kompus arbetar med pedagogiska metoder som alla syftar till att få fram en persons egna inre
resurser så de kan omsättas i praktiken och skapa verkliga resultat.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering
Neuro Lingvistisk Programmering är en samling modeller, tekniker och förhållningssätt som skapar framgång och kraftfulla resultat. NLP:s Kommunikationsmodell beskriver på ett greppbart och tydligt sätt hur vi som individer tar in och ger ut information. Vi kommunicerar via våra sinnen. Det som blir tydligt för omgivningen är orden, språket, kroppsspråket och rösten. Alltså det vi ser och hör. I dag används NLP inom näringslivet, idrottsvärden, försäljning, skolan och inte minst inom ledarskap. Inom coaching är NLP ett kraftfullt verktyg för att nå verkliga resultat.

Neurosemantics
Neurosemantics kompletterar NLP:s Kommunikationsmodell genom strukturerade modeller som beskriver tänkandet i olika nivåer. Neuro-Semantics bygger på NLP, Kognitiv
beteendevetenskapoch Maslows självförverkligande psykologi. Detta sätt att se på människan som ett komplext system ger oändliga möjligheter till utveckling och förändring.
Modellerna och processerna inom neurosemantics är verksamma när det gäller t ex självkänsla, negativa känslor, handlingskraft, konflikter och svåra val, destruktiva tillstånd, att fatta beslut,ta fram motivation, ändra på inlärda vanor och själv styra för att vara i energifylda tillstånd.

MetaCoaching
Meta Coaching använder modellen Matrix som en struktur för att uppnå resultat. Meta-Coaching utforskar personens Matrix för att ur ett helhetstänkande skapa nya strategier som ger varaktiga resultat. Modellen Matrix beskriver människans uppfattning om olika delar såsom självbild, sin potential, andra personer, världen, tiden, intentioner och mening. Matrix modellen hjälper oss att urskilja, överblicka vår uppfattning av verkligheten. Den ramen skapar en kraftfull spelplan för resultatinriktad Coaching

Mental Träning

Skandinaviska Ledarhögskolan bildades 1990 med visionen "Utbildning och Träning för en bättre värld". 

I denna vision ingick att öka sambandet mellan "Framgång i Livet" och "Framgång i skola högskola och personalutbildning" genom fem principer: Att LÄRA – i/om/för/från/under hela - LIVET.  

Kompetens definierades som förmågan att "handskas med Livet" och beroende på typ av livssituation, så definierades innehållet i emotionell kompetens, social kompetens, yrkeskompetens, etc. Kunskap fördes över till kompetens genom Praktik, Övning, Tillämpning och Träning (PÖTT). SLH utvecklade också vägar till kompetens som inte nödvändigtvis gick vägen över kunskap

SLH myntade också begreppet AKU, som står för ”Allmän KompetensUtveckling” och begreppet Anställningsbarhet”. Båda dessa begrepp gällde en kompetens som var oberoende av yrke eller position. De flesta arbetsgivare går idag mer på social och emotionell kompetens (som ingår i AKU) än på betyg och alltfler arbetsgivare tittar inte längre på skolbetygen när man anställer.

Länkar

www.meta-coaching.se

www.neurosemantics.com

www.meta-coaching.com

www.slh.se

www.inlpta.se

www.resultatakademien.se

www.meta-coaching.org