Metod och Filosofi

Ett , enkelt, lättillgängligt sätt att få många medarbetare att utveckla sitt personliga ledarskap till en liten investeringskostnad. Mästare inom olika områden som musik och idrott tränar regelbundet, fokuserat och mycket. Men hur ser det ut i arbetslivet? Här pågår det dagligen matcher och skarpa lägen av mer eller mindre varierad kvalitet där kompetensutveckling faller i skymundan. Men vad händer när kvalitén är låg? Som vid personalomsättning eller produktförändring. Med kontinuerlig ledarträning och medarbetarträning ökar det personliga ledarskapet på individnivå, samtidigt som ni höjer den totala kvalitéten på företaget. Detta leder till självständiga medarbetare som tar ansvar.

Kompus kompetensutveckling utgår från fem operativa färdigheter. Dessa färdigheter utvecklar det personliga ledarskapet och bidrar till att personen använder sina resurser bättre och effektivare, professionellt som privat..Vår kompetensutveckling stimulerar och anpassas utifrån varje enskild persons förutsättningar. Allt för att alla ska kunna prestera och må bra på sin arbetsplats.

Du använder och praktiserar

Kompetensträning är vår beprövade metod när det gäller utveckling av individens och teamets personliga förmågor. Den effekt man kan förvänta sig är att affärsmannaskapet i företaget blir mer professionellt genom att varje enskild medarbetare ökar sin kapacitet när det gäller strategiskt tänkande, egen drivkraft och motivation, beslut- och handlingskraft, påverkan och kommunikation och resultatinriktat ledarskap.’’

Inom idrotten tränar man 80 % och spelar match 20 %, men hur ser det ut i arbetslivet? Dagligen är det skarpa lägen där krav och resultat präglar arbetssituationen. Möjlighet till utveckling sätts åt sidan då to-do´s styr mer än vad det utvecklar. Då behövs det mer än någonsin konkret och utvecklande kompetensträning så ledare och medarbetare kan prestera .  Kompus Kompetensträning erbjuder detta.

Se alla Träningspassen!

Operativa Förmågorna

Kommunikationsträning På dessa träningspass vässar du alla dina kommunikationskanaler. Du får verktygen som hjälper dig att använda språket effektivare genom ordval som mottagaren förstår, frågor som hjälper dig till ökad förståelse av den du kommunicerar med. I träningen får du också möjlighet att bättre välja tillstånd som hjälper dig att ”sälja” dig själv och din idé.

Ledarträning Under ledarträningen får du träningstekniker som hjälper dig att behålla kraft och fokus. Du får en modell som bidrar till att stärka din egen integritet och personlighet. Du får också pröva olika inspirationsverktyg. Du lär dig en strategi för resultatskapande kommunikation och en modell för kraftfull påverkan i grupp. Du lär dig också en strategi för att integrera vision och mål hos individer samt processer för att skapa ökat engagemang.

Motivationsträning Med hjälp av motivationsträningen ökar din förmåga att tydliggöra och lättare se målen och därmed lättare komma till önskvärt resultat. Du får också möjlighet att hitta din egen motivationsstrategi så att du kan tillämpa den när du behöver den.  Motivationsträningen innebär också att du bättre förstår vikten av ta med dig tillfredsställelsen och glädjen i att uppnå viktiga steg på vägen mot slutmålet.

Beteendeträning Med beteendeträning får du lättare att komma till önskat resultat. Träningspassen gör att du får utforska och använda dig av dina lyckade strategier, lära dig principer för att skapa nya vanor i form av ändrade sätt att agera på. Beteendeträning gör att du oftare går utanför trygghetszonen och gör saker annorlunda, vilket gör dig mer benägen att våga mer och utvecklas. Genom träningen får du också verktyg som hjälper dig att prestera med större känsla av mening och tydligare intention.

Tanketräning Under dessa träningspass får du verktyg som hjälper dig att skapa nya och bättre idéer, bättre styra din uppmärksamhet och därmed bli effektivare och mer fokuserad, använda minnestekniker som bidrar till minskad stress och ökat självförtroende, och modeller som hjälper dig till kraftfullare reflektion och därmed till bättre beslutsförmåga i vardagen.

Kontinuerlig Träning

Men det händer inte över en dag eller vid enstaka tillfällen, det kräver kontinuitet och variation. Därför har Kompus Kompetensträning skapat  konceptet, ett träningskort kallat ”Kompetenskortet”. Det utgår från nuvarande kompetens där ledare och medarbetare tränar tekniker som ger resultat för individ och verksamhet, och vi gör det inom fem områden som driver en verksamhet framåt: Kortet ger dig  tilltr äde till de olika träningstillfällena som ligger på frukost, lunch eller eftermiddagstid. Du bokar in dig när det passar för dig och kan gå så många gånger du själv önskar. Du delar träningen med andra personer från andra företag och det ökar effekten av träningen.