Träningsdagar

Alla företag satsar på kompetensutveckling mer eller mindre.
Vi har därför utvecklat Företagskortet
så att ni kan utveckla mer och smartare!
Vi arrangerar träningsdagar kontinuerligt under hela året.
Dagarna innehåller kompetenshöjande träningsdagar
som är tillgängliga både för företag och enskilda personer.
Företaget kan flexibelt själv bestämma i vilken omfattning
och takt Träningsdagarna ska genomföras.
Tränings och Utvecklings Centret skapar också stabilitet
och långsktig utveckling för Resulting kunder.

Företagskortet

Vi har utvecklat Företagskortet så att ni kan utvecklas mer och smartare.
Kortet ger företaget tillträde till ett specifikt antal träningsdagar under ett år
för att utveckla personalens individuella förmågor och talanger att Tänka, Välja, Påverka, Handla och Leda.
Varför då? För att skapa verkliga resultat!
Du får tillgång till…

De senaste och mest effektiva teknikerna, modellerna och förhållningssätten för personlig utveckling och resultatinriktad coaching.
Några av sveriges mest kvalificerade, erfarna och engagerade Tränare och Coacher.
En uppbyggd miljö som stimulerar utveckling och lärande

Vinster för Företaget

Vinster för Individen i företaget

Här tränar du på att påverka dig själv och andra så att det blir självklart och enkelt.

Resultatinriktad Kommunikation – att påverka! 

Du tränar på att vässa alla dina kommunikationskanaler. Din förmåga att använda språket på ett kraftfullt sätt ökar.
Du kan välja tillstånd som kommunicerar det du vill förmedla.

Innehåll
• Delar i samspel
• Kommunikationsmodeller
• Öka din förmåga att ställa frågor
• Specifikt lyssnande
• Sälja dig själv och din idé
• Verksamma tillstånd
• Individuell Drivkraft

Resultat: Handlingskraft

Resultat: Genomslagskraft

Resulting / Utvecklande Ledarskap - att coacha och leda!

Här tränar du på förhållningssätt som skapar utveckling och lärande. Att verkligen coacha mot resultat. Du får verktyg som gör att förändringstakten ökar och du utvecklar din förmåga att upptäcka motivationsmönster hos andra. Den systematiskt strukturerade modellen höjer effekten av träningen.

Innehåll
• Förändringsmodeller
• Upptäcka mönster
• Feedback
• Kraftfulla frågor
• processverktyg

Resultat: resultat   

Kraftfulla beslutsmodeller- att välja!

Förändring kommer av sig själv utveckling kräver beslut. Här tränar du på att få resultat som stämmer överens med dina mål. Veta vad som är viktigt för dig för att hålla rätt fokus och göra bra prioriteringar.

Innehåll
• Toppresultat
• Prioritera
• Mod att ta ställning
• Flexibilitet/Fler valmöjligheter
• Skillnaden mellan ja och nej

 

Resultat: Beslutskraft  

Framgångsrika beteenden-att agera 

Framgångsrika beteenden leder till önskat resultat. Här tränar du på att leta efter feedback ochGe feedback. Du tränar på att ta fram dina egna drivkrafter och öka din motivation. Du provar tekniker som gör att du kommer till handling.

Innehåll
• Skapa och hitta motivation
• Individuell drivkraft
• Komma från A till B
• Göra det du redan vet
• Framgångsrecept

Resultat Handlingskraft 

Strategisk Medvetenhet- att tänka!

Här tränar du på att ta tag i tanken och bli mer medbveten om dina strategier. Du får insikter och tekniker som gör att du vet hur du ska använda din hjärna på bästa sätt.träningen ger att dina mönster verkar för dig eller att du ändrar de mönster som motverkar dig.

Innehåll
• Tankeförmåga
• Medvetna och omedvetna strategier
• Ditt sätt att använda hjärnanFöreställningar
• Sinnenas funktion
• Mental träning

Resultat tankekraft