Träningsprogram

Är ditt företag i behov av att kompetensutveckla personalen genom ett koncept där du utgår från din nuvarande kompetens och tränar tekniker som ger resultat för individ och verksamhet?

Företaget / organisationen bygger upp ett eget träningsprogram utifrån lokala behov och mål som är aktuella. Målgruppen kan vara anställda, medarbetare eller chefer eller kunder. Grunden är de operativa färdigheterna.Flexibiliteten ligger i att företaget/organisationen kan bestämma:

  • Antal Träningstillfällen  - Frekvens, målgrupp, önskade träningsresultatet, platsen
  • Formen - korta pass kan kombineras med heldagars träningar och individuella träningar
  • Aktuellt tema - väljs utifrån medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal

Kompus Kompetensträning AB söker ett företag som är intresserade av att regelbundet köra 20 interna kompetensträningspass under en period av sex månader under våren.

Vi gör det inom fem områden som driver en verksamhet framåt;

-Ledarträning,

-Kommunikationsträning,

-Beteendeträning,

-Motivationsträning

-Tanketräning. 

Kompetensträning är vår beprövade metod när det gäller utveckling av individens och teamets personliga förmågor. Den effekt man kan förvänta sig är att affärsmannaskapet blir mer professionellt genom att varje enskild medarbetare ökar sin kapacitet när det gäller strategiskt tänkande, egen drivkraft och motivation, beslut-och handlingskraft, påverkan och kommunikation och resultatinriktat ledarskap.
 
Inom idrotten tränar man 80% och spelar match 20%, men hur ser det ut i arbetslivet? Dagligen är det skarpa lägen där krav och resultat präglar arbetssituationen. Möjlighet till utveckling sätts åt sidan och to-do´s styr mer än vad det utvecklar. Då behövs mer än någonsin konkret och utvecklande kompetensträning så ledare och medarbetare kan prestera. 
 
Kompus kompetensträning erbjuder detta!
 
Alla 20 Träningspass!
 
 
Välkommen!

Kompetensen är träningsbar!

Frågan är bara hur?
Läs mer...


Kompus Certifieringsutbildningar!

Certifieringsutbildning Inom NLP, Neurosemantics och Coaching.
Läs mer...

Grupp & Teamcoaching med Neurosemantics och Michael Hall!

Leder en träning som verkligen gör skillnad för dig som Ledare och för hela teamets resultat.
Läs mer...


Individuell Coaching och Gruppcoaching!

Kompus Kompetensträning erbjuder Coaching för chefer och ledare men även Gruppcoaching internt i företag för att driva och följa upp nya team!
Läs mer...


UngdomsLäger Kedjebo!

Kedjeboläger

Vi erbjuder skolor och kommuner ett Utbildningsläger för Ungdomar på  Kedjebo gård utanför Fagerstaunder en vecka på höst och vårterminen till väldigt reducerad kostnad!