Kedjebo

- Utbildningsläger med helhetsperspektivForskning visar att goda prestationer i kombination med meningsfullhet och tillhörighet ger långsiktigt en god utveckling. Ungdomar behöver både skol och livskompetens för att ta ansvar för sina studier. Insatser som stärker skol och livskompetens förebygger utanförskap, mobbing, och stress och skapar möjligheter för positivt engagemang och driv.

Innehåll

Eleverna, i åldersgruppen 13-16, utvecklar sina strategier för lärande med aktuella ämnen som utgångspunkt De praktiserar olika metoder och testar övningar för att stärka sin Skol- och Livskompetens. Ungdomarna får kunskaper, blir mer medvetna om och får ökad insikt i hur de kan bli bättre på koncentration och fokus, ökad motivation och driv, mer stabil och säker självbild, ökad förståelse för hur man kan välja och ta ansvar. Utbildningen sker både i klassrumsform och som utomhusaktiviteter. Träningen sker i storgrupp, i smågrupper och individuellt. Varje ungdom blir coachad i sina egna specifika behov. De tränar på studieteknik, ökar sin motivation, förbättra sin självbild, ökar sin koncentrations fokusförmåga och förbättrar sin kommunikation

Resultat att uppnå

  • Har klarat av uppgifter från skolan.
  • Har kartlagt sitt bästa sätt att lära.
  • Har provat på en metod för att skapa ökad motivation och uthållighet hos sig själv.
  • Kan hantera stress genom att lättare kontrollera sina tillstånd.
  • Kan samspela med andra och har en ökad förståelse för andra.
  • örberedelser för prov

Bakgrund
Föreningen Kompus har genomfört läger och utbildningar under 20 år för ungdomar. Personalen  /Lärarna besitter  kompetens inom områdena  Pedagogik Mental Träning Teambuilding  och Coaching. Föreningen Kompus har varit verksam sedan 1997. Verksamheten som består av utbildningsläger för ungdomar 13-16 år, bedrivs enligt en beprövad och väl utvecklad metod som stärker ungdomarnas Skol- och Livskompetens. Metoden tar ett helhetsgrepp, med fokus på den enskilde individens utgångsläge och behov. Genom att byta miljö och fokusera på att tillföra ny kunskap, insikter och nya verktyg skapas konkreta resultat som är tillämpbara i ungdomens vardag. Personalen som genomför utbildningen har lång erfarenhet inom områdena pedagogik, beteendevetenskap och grupputveckling. Föreningen äger material och metoder och uppdaterar det utifrån senaste forskning om lärande och hur vår hjärna fungerar.

 
Kedjebo

- En oas för besökarna

Det är svårt att finna en plats där olika former av studier och lärande varvas med naturupplevelser och spännande fritidsverksamhet på ett inspirerande och själv­klart sätt. Kedjebo är en sådan plats. En vistelse under ett antal da­gar på Ked­jebo erbjuder en mängd olika möjligheter för eleverna och ger utvecklande upplevelser.

Platsen: Kejebo – en naturskönt belägen gård i närheten av Fagersta ca 1,5 tim resväg från Stockholm.

Transport: Ungdomarna reser gemensamt med buss från Centrala Stockholm.

Kostnader:
Tack vare samarbetet med Kedjebo Barnstiftelsen Stockholm och Föreningen Kompus är det möjligt att till en rimlig kostnad genomföra lägerverksamhet av hög kvalitet.
Utbildningslägrets kostnad är 2 500 per elev för 6 dagars läger inklusive utbildning, kost och logi.
Resan tillkommer. Gruppstorlek 12- 20 deltagare.

Tid: Görs upp tillsammans med Kompus

Välkommen att kontakta oss på info@kompus.se för mer informationinfo@kompus.se

Kontaktperson Helene Nordgren 070 4132777 Carina Juserius 0708 228686

Läs mer