Kompus Kompetensträning AB

"Framgångsrikt koncept för vältränade ledare och medarbetare"

Företaget

 

Kompetens Träningen

De certifierade Tränarna

Första steget kan vara att beställa vårt nyhetsbrev på info@kompus.se

 

Kompetensen är träningsbar!

På Varma Kök Skillingbyholm/Järna kommer vi varje måndag hålla effektiva Kompetensträningspass tillsammans med Soppan! Du står för lunchen och vi står för Träningen!
Läs mer...


Världskongress Gävle juni 2019!

Välkommen på World Comgress i Coaching & Mental Träning 14 juni och ta del av 4 ungdomars upplevelse av att använda Mental Träning i sin vardag!
Läs mer...

Träna färdigheter som för grupper framåt!

Under 2019 kommer den svenska Gruppcoaching boken ut och i samband med det kör vi tre dagars Gruppcoachingutbildning under hösten 2019!
Läs mer...


Individuell Coaching och Gruppcoaching!

Kompus Kompetensträning erbjuder Coaching för chefer och ledare men även Gruppcoaching internt i företag för att driva och följa upp nya team!
Läs mer...


UngdomsLäger Kedjebo!

Kedjeboläger

Vi erbjuder skolor och kommuner ett Utbildningsläger för Ungdomar på  Kedjebo gård utanför Fagersta under en vecka på höst och vårterminen till väldigt reducerad kostnad!